Δελτία Τιμών Φαρμάκων

 • Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δ.Τ. Φαρμάκων στο Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης

  http://www.yyka.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn

 • Γενική Γραμματεία του Εμπορίου
 • 2014 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18/8/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 28/8/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15/9/2014

  Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

   

  Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 5/6/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 16/6/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 30/6/2014

  Αρχείο xlsx - Διορθωτικό ΔΤΦ (1MB)

  Αρχείο xlsx - Διορθωτικό Νέα Πρωτότυπα (48KB)

  Υπουργική Απόφαση 04-06-2014

   

  Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 17/2/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 26/2/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 10/3/2014

  Αρχείο xlsx (1MB)

  Υπουργική Απόφαση 11-02-2014

   

  Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Νέα Πρωτότυπα), η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 17/2/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 26/2/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 10/3/2014

  Αρχείο xlsx (48KB)

  Υπουργική Απόφαση 11-02-2014

 • 2013 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 30-08-2013 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 30/08/2013 και η ισχύς του ξεκινά για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 02/09/2013, για τις φαρμακαποθήκες από 09/09/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 03/10/2013

  http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/1860-diorthwtiko-deltio-timwn-30-08-2013

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ανατιμολόγηση και νέα γενόσημα και νέα πρωτότυπα) 06-08-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 06/08/2013 και η ισχύς του ξεκινά για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 02/09/2013, για τις φαρμακαποθήκες από 09/09/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 16/09/2013

  Αρχείο xlsx (1,8MB)

  Υπουργική Απόφαση 26-08-2013 (Ορθή Επανάληψη)

  Δελτίο Τύπου

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (New generics) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο

  Αρχείο xlsx (36KB)

  Υπουργική Απόφαση 05-06-2013

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (περιλαμβάνει και Νέα Γενόσημα και Διορθώσεις) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 30/04/2013 και η ισχύς του ξεκινά από 15/05/2013

  Αρχείο xlsx (3MB)

  Υπουργική Απόφαση 30-04-2013

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (με διορθώσεις) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 23/04/2013 και η ισχύς του ξεκινά από 15/05/2013

  Αρχείο xlsx (3MB)

  Υπουργική Απόφαση 23-04-2013

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 15-2-2013 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 15/02/2013 και η ισχύς του ξεκινά για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18/02/2013, για τις φαρμακαποθήκες από 22/02/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 04/03/2013

  Αρχείο xlsx (3,2MB)

  Υπουργική Απόφαση 15-02-2013

   

  Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 2/1/2013 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 02/01/2013 και η ισχύς του ξεκινά από την 07/01/2013

  Αρχείο xls (2,7MB)

  Υπουργική Απόφαση 27-12-2012

 • 2012 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Ορθή Επανάληψη Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης το οποίο ισχύει για τα φαρμακεία από Σάββατο 03-11-2012

  Αρχείο xls (834KB)


  Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 04-05-2012 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 04/05/2012 και η ισχύς του ξεκινά από την 07/05/2012

  Διορθωτικό δελτίο - Αρχείο xls (121KB)

  Τυπικές διορθώσεις - Αρχείο xls (168KB)

  Υπουργική Απόφαση 04-05-2012

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 10-04-12 (Ορθή Επανακοινοποίηση) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 10/04/2012

  Αρχείο xls (2,6MB)

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 06-04-2012 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 06/04/2012 και η ισχύς του ξεκινά από την 09/04/2012, για τις φαρμακαποθήκες από 17/04/2012 και για τα φαρμακεία από 30/04/2012

  Αρχείο xls (2,7MB)

  Υπουργική Απόφαση 06-04-2012

 • 2011 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 21-12-2011 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 21/12/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 23/12/2011 και για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες από 16/1/2012

  Αρχείο xls (2,6MB)

  Υπουργική Απόφαση 21-12-2011

  Αρχείο με τις επίσημες πηγές της Ε.Ε για τις τιμές φαρμάκων που βρίσκεται στο site του Υπουργείου

   

  Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 18-10-2011 (Ορθή Επανακοινοποίηση) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 18/10/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 18/10/2011 και για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες από 19/10/2011

  Αρχείο xls (64KB)

  Υπουργική Απόφαση 18-10-2011

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 4-8-2011 (Ορθή Επανακοινοποίηση) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 4/8/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 5/8/2011

  Αρχείο xls (2,5MB)

  Συμπληρωματικός Πίνακας με τα Φάρμακα του Ν.3816/2010

  Αρχείο xls (174KB)

  Απόφαση για Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (Ορθή Επανάληψη)

  Φάρμακα Ν. 3816/2010

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 30-6-2011 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 30/6/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 1/7/2011

  Αρχείο xls (2,6MB)

  Απόφαση για Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

  Απόφαση για δελτίο τιμών φαρμάκων 4-7-2011


  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 17-5-2011 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 17/5/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 20/5/2011

  Αρχείο xls (2,8MB)

  Απόφαση με Αριθ.πρωτ. : ΔΥΓ3 δ/οικ.54949 για Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 2/11 δημοσιεύτηκε την 18/2/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 23/2/2011

  Αρχείο xls (826KB)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 1/11 δημοσιεύτηκε την 4/1/2011

  Αρχείο xls (101KB)

  Απόφαση για Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 01/2011 Νέα Φάρμακα

  Δελτίο Τύπου του Υπουργείου για το υπ’αριθμ. 1/2011 Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων

 • 2010 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 5/10 δημοσιεύτηκε την 30/12/2010 και η ισχύς του ξεκινά από την 1/1/2011

  Αρχείο xls (2,5MB)

  Απόφαση

  Δελτίο Τύπου του Υπουργείου για το υπ’αριθμ. 5/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 4/10 δημοσιεύτηκε την 3/9/2010 και η ισχύς του ξεκινά από την 6/9/2010

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  Απόφαση για "Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 4ο/2010 (Ορθή Επανάληψη)"

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 3/10 δημοσιεύτηκε την 30/6/2010 και η ισχύς του ξεκινά από την 1/7/2010

  Αρχείο xls (2,5MB)

  Απόφαση

   

  Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 2/10 δημοσιεύτηκε την 11/6/2010 και η ισχύς του ξεκινά από την 14/6/2010

  Αρχείο xls (33KB)

  Απόφαση για Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 1/10 (Ορθή Επανάληψη) δημοσιεύτηκε την 30/4/2010 και η ισχύς του ξεκινά από την 3/5/2010

  Αρχείο xls (2,3MB)

  Απόφαση (Ορθή Επανάληψη 12-5-2010) για "Προσωρινό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 1ο/2010 (Ορθή Επανάληψη)"

  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 • 2009 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Το Ενιαίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 6/09 δημοσιεύτηκε την 21/12/2009

  Αρχείο xls (2,4MB)

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 6/09 δημοσιεύτηκε την 11/12/2009 και η ισχύς του ξεκινά από την 14/12/2009

  Αρχείο xls (164KB)

  Απόφαση

   

  Το Ενιαίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 5/09 δημοσιεύτηκε την 24/9/2009

  Αρχείο xls (2,4MB)

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 5/09 δημοσιεύτηκε την 18/9/2009 και η ισχύς του ξεκινά από την 21/9/2009

  Αρχείο xls (170KB)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 4/09 δημοσιεύτηκε την 17/7/2009 και η ισχύς του ξεκινά από την 20/7/2009

  Αρχείο xls (100KB)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 3/09 δημοσιεύτηκε την 5/6/2009 και η ισχύς του ξεκινά από την 8/6/2009

  Αρχείο xls (24KB)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 2/09 δημοσιεύτηκε την 8/5/2009 και η ισχύς του ξεκινά από την 11/5/2009

  Αρχείο xls (220KB)

  Απόφαση

  08-05-2009 - Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 1/09 δημοσιεύτηκε την 20/2/2009 και η ισχύς του ξεκινά από την 23/2/2009

  Αρχείο xls (307KB)

  Απόφαση

 • 2008 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 5/08 δημοσιεύτηκε την 5/12/2008 και η ισχύς του ξεκινά από την 8/12/2008

  Αρχείο xls (150ΚΒ)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 4/08 δημοσιεύτηκε την 26/9/2008 και η ισχύς του ξεκινά από την 29/9/2008

  Αρχείο xls (91ΚΒ)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 3/08 δημοσιεύτηκε την 18/7/2008 και η ισχύς του ξεκινά από την 21/7/2008

  Αρχείο xls (134ΚΒ)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 2/08 δημοσιεύτηκε την 7/5/2008 και η ισχύς του ξεκινά από την 8/5/2008

  Αρχείο xls (224ΚΒ)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 1/08 δημοσιεύτηκε την 29/2/2008 και η ισχύς του ξεκινά από την 3/3/2008

  Αρχείο xls (40ΚΒ)

  Απόφαση

 • 2007 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 4/07 δημοσιεύτηκε την 30/11/2007 και η ισχύς του ξεκινά από την 3/12/2007

  Αρχείο xls (71ΚΒ)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 3/07 δημοσιεύτηκε την 5/10/2007 και η ισχύς του ξεκινά από την 8/10/2007

  Αρχείο xls (103ΚΒ)

  Απόφαση

   

  Το Ενιαίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 2/07

  Αρχείο xls (2,1MB)

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 2/07 δημοσιεύτηκε την 15/6/2007 και η ισχύς του ξεκινά από την 18/6/2007

  Αρχείο xls (393ΚΒ)

  Απόφαση

   

  Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 1/07 δημοσιεύτηκε την 2/3/2007 και η ισχύς του ξεκινά από την 5/3/2007

  Αρχείο xls (356ΚΒ)

  Απόφαση

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.