Λίστα Φαρμάκων

 • Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

  ΦΕΚ 2840/Β/7-11-2013

  Αρχείο pdf (589KB)

 • Έγγραφο ΕΟΠΥΥ - Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010

  Αρ. Πρωτ.: οικ. 34730

  Αρχείο pdf (571KB)

 • Νέα Θετική Λίστα

  Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας

  Περισσότερα

 • Κριτήρια Θετικής Λίστας

  ΦΕΚ 2219/Β/9.9.2013

  Αρχείο pdf (105KB)

 • Έγκριση του Θετικού Καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010

  Αρ. Πρωτ.: 19896

 • Λίστα

  ΦΕΚ 1240/B/22.5.2013

  Αρχείο pdf (11,3MB)

 • Νέα Θετική Λίστα

  ΦΕΚ 1184/B/15.5.2013

 • Έγγραφο ΕΟΠΥΥ - Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων

  Αρ. Πρωτ.: οικ. 14743

 • Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων, Καθ. Δ. Μπούρου

  Αναφορικά με το δημιουργηθέντα θόρυβο που αφορά στη συνταγογράφηση των γαστροπροστατευτικών φαρμάκων και φαρμάκων για το έλκος

  Περισσότερα

 • Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την Θετική Λίστα
 • Νέα θετική λίστα

  ΦΕΚ 692/Β/26.3.2013

 • Ειδική Επιτροπή λίστας

  ΦΕΚ 103/ΥΟΔΔ/8.3.2013

  Δείτε τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις που τροποποιούνται με την παρούσα, στα ακόλουθα ΦΕΚ: 212/ΥΟΔΔ/15.6.2010, 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013)

 • Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389 - Νέα κριτήρια λίστας

  ΦΕΚ 3356/Β/17.12.2012

 • Επικαιροποιημένος κατάλογος συμμετοχών φαρμάκων
 • Θετική - αρνητική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων
 • Σχετικά με προϊόντα για τα οποία δεν καταβλήθηκε τέλος εισόδου και rebate 2011

  Αρ. Πρωτ.: 42860

 • Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.104744 - Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων

  ΦΕΚ 2912/Β/30.10.2012

 • Οδηγίες Συνταγογράφησης

  Αρ. Πρωτ.: 40890

  Έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ. Βουδούρη

 • Κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων που καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση

  (Συμπεριλαμβάνεται και η λιανική τιμή των προϊόντων)

 • Δελτίο Τύπου ΕΟΦ 26/06/2012 - Συμμετοχές ασφαλισμένων-Επικαιροποιημένος κατάλογος συμμετοχών φαρμάκων
 • Θετικός και Αρνητικός Κατάλογος και Συμπλήρωμα Θετικού Καταλόγου
 • Ενημέρωση για τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για ένταξη η μη σε κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Θετική λίστα
 • 28-11-11 - Απαντητική επιστολή της κας Ελένης Βρέντζου, Προέδρου του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης προς ΣΦΕΕ με θέμα: "Λογιστικός χειρισμός τέλους εισόδου"

  03-11-11 - Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Επιτροπή Τυποποίησης Λογιστικής & Ελέγχων σχετική με το Λογιστικό Χειρισμό του «Τέλους Εισόδου»

  Επισυνάπτεται το Ψηφισθέν νομοσχέδιο "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις"

   

 • Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)

  Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.126447

 • Ανασυγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Επιστημονικού Συμβουλίου του (Ε.Ο.Φ.).

  Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/ Γ.Π/99761

 • Δημοσιεύθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση (ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872) με τα κριτήρια για την Λίστα

  Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων

  ΦΕΚ: 2155/Β/27.9.2011

  (Επισημαίνεται ότι το κείμενο της απόφασης δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2029/Β/12.09.2011)

 • Διυπουργική Απόφαση ΔΥΓ3/οικ.104893 με θέμα «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010»

  ΦΕΚ: 2141/Β/26.9.2011

 • Ανακοίνωση προς τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων

  Παραλαβή καταλόγου προϊόντων θετικής λίστας

 • Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

  Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων με δραστική ουσία

 • Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση (ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872) με τα νέα κριτήρια για την κατάρτιση της Λίστας

  Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων

  ΦΕΚ: 2029/Β/12.09.2011

 • Νόμος 3984 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 68 «Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων»
 • Ορίστηκε δικάσιμος την 04-11-2011 για τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως κατά των κριτηρίων της Λίστας

  Ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. Φ80000/οικ.8755/892  (ΦΕΚ 417/Β/12.4.2010) σχετικά με τον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων, η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ στις 4 Νοεμβρίου 2011.

 • 18-04-2011 - Επιστολή της Καθηγήτριας κας Ε. Παπαδημητρίου (Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων)

  Αφορά τον τρόπο που η Επιτροπή έχει επεξεργαστεί τις ομάδες των φαρμάκων

 • Ο ΣΦΕΕ προσφεύγει στο ΣτΕ για τα κριτήρια της λίστας φαρμάκων

  Δελτίο Τύπου ΣΦΕΕ

  Περισσότερα

 • Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Αρνητική Λίστα)

  ΦΕΚ: 559/Β/8.4.2011

 • 04-01-2011 - Επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ, Καθηγητή Ι. Τούντα σχετικά με τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης
 • ATC index with DDDs 2011
 • 14-12-2010 - Δελτίο Τύπου ΕΟΦ - Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

  Αριθμ. Πρωτ.: 85244

 • 01-12-2010 - Δελτίο Τύπου ΕΟΦ - Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

  Αριθμ. πρωτ.:  81927

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.