Εγκύκλιοι ΕΟΦ

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Βασικές Απαιτήσεις

46957/12-6-2013

Απόφαση-Εγκύκλιος με θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ που αφορούν στην Παραγωγή, Συσκευασία, Ανασυσκευασία, Εισαγωγή, Διανομή  δραστικών ουσιών για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EUDRAGMDP/API`s

Περισσότερα

43708
4285

Εγκύκλιος Απόφαση

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.