Ψωρίαση

Ψωρίαση

Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών "ΚΑΛΥΨΩ"

Διεύθυνση: Έβρου 1, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7212002. Fax: 210 7212003
Όνομα Επικοινωνίας: Παπαστάμου-Τούτουζα Αλεξάνδρα
E-mail: info@kalipso.gr
Ιστοσελίδα: http://www.kalipso.gr/
Ψωρίαση

Your are going to leave www.sfee.gr and go to another site.

To continue press "Continue" otherwise press "Cancel".