Ηospitals' and social insurance funds' debts

 • 31.05.2014 - Total Sales, Sums collected and Sums still Pending by the State towards SFEE’s Member Companies: ≈ €1.050 mil.

   

 • 31.05.2014 - Total Sales, Sums collected and Sums still Pending by the State towards SFEE’s Member Companies
 • Draft Law-Honoraria & Settlement of Debts of the former IKA hospitals

  Following the Public Consultation on the draft law "Transposition of 2012/25/EE Executive Directive of 9 October 2012 laying down procedures relating to information exchange between Member States, of human organs intended for transplantation - Settings re Mental Health and Medically Assisted Reproduction and other provisions”, please find attached for your information the submitted draft law.

  Article 35 re the settlement of debts of former IKA-ETAM hospitals and Article 37 re the Ηonoraria to the NHS physicians are of particular interest.

 • Translation of the articles of the adopted law concerning medicinal products
 • ΟJ 262/A/16.12.2011 - Off-setting of the entry ticket and the 2011 rebate - Inofficial translation

   

  Article 6

  Urgent provisions re issues of the Ministry of Employment and Social Security and the Ministry of Health and Social Solidarity

   

 • 09.06.2010 - Joint Press Release by the Ministry of Finance and the Ministry of Health & Public Solidarity regarding the settlement of hospital debts
 • 10.05.2010 - Translation of the Letter sent to Mr. Elias Plaskovitis, Secretary General of the Ministry of Finance, President of the Committee of Hospital Debts and to Mr. Nikolaos Polyzos, Secretary General of the Ministry of Health and Social Solidarity
 • Greece in healthcare blow

  Article in Financial Times regarding Hospital Debts

  Download pdf file (1.05MB)

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.