Καρκινοπαθών Σύλλογοι

Καρκινοπαθών Σύλλογοι

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΟΕΚΚ) «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»

Διεύθυνση: Λεοσθένους 21-23, 185 36, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4181641
Όνομα Επικοινωνίας: Σκούρτα Ιωσηφίνα
E-mail: oekk@otenet.gr oekk@oekk.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oekk.gr
Καρκίνος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΦΙΛΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ "Κ.Ε.Φ.Ι." ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: Αιτωλίας 33-35, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
E-mail: info@anticancerath.gr
Ιστοσελίδα: www.anticancerath.gr
Καρκίνος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση: Αγ. Σοφίας 46, 54622, Θεσ/κη
Τηλέφωνο: 2310 241911
Όνομα Επικοινωνίας: Μηττα Περσεφόνη
E-mail: SKMU@planetaccess.com
Ιστοσελίδα: www.angelfire.com/co3/SKMU
Καρκίνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΘΕΝΤΩΝ

Διεύθυνση: Λεοσθένους 21-23, 185 36, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4181641

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.