ΕΟΦ

ΕΟΦ

•    ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
http://www.eof.gr/

•    ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
http://www.eof.gr/html/iiiieaossa.html

•    Εθνικό Συνταγολόγιο (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΟΦ)
http://eof1.eof.gr/Syntagologio/

•    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ
http://www.eof.gr/html/body_public.html

•    ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
http://www.hma.eu/mri.html

•    ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/eparintro.htm

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.