ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.med.uoa.gr

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
http://www.med.uth.gr/

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.med.auth.gr/indexgr.html

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ
http://www.med.duth.gr/

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/messages1_gr.htm

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ
http://www.med.uoc.gr/

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
http://www.med.upatras.gr/gr/index.php

•    ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
http://www.dr-med.gr/synedria.php

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.