ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

•    Πρεσβεία ΑΥΣΤΡΙΑΣ
http://www.bmeia.gv.at/gr/botschaft/athen.html

•    Πρεσβεία ΒΕΛΓΙΟΥ
http://www.diplomatie.be/athens/

•    Πρεσβεία ΓΑΛΛΙΑΣ
http://ambafrance-gr.org/france_grece/

•    Πρεσβεία ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
http://www.athen.diplo.de/

•    Πρεσβεία ΔΑΝΙΑΣ
http://www.ambathen.um.dk/en/

•    Πρεσβεία ΕΛΒΕΤΙΑΣ
http://www.eda.admin.ch/athens

•    Πρεσβεία ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
http://athens.usembassy.gov/greekhome.html

•    Πρεσβεία ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
http://ukingreece.fco.gov.uk/el

•    Πρεσβεία ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
http://greece.nlembassy.org/homepage

•    Πρεσβεία ΣΟΥΗΔΙΑΣ
http://www.swedenabroad.com/athens

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.