Μπορείτε να αναζητήσετε Spcs Φαρμάκων που περιέχουν μια συγκεκριμένη Δραστική Ουσία συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.

AMODIPAN

 • SANTA PHARMA AE
  CAPS
  AMLODIPINE BESILATE 10MG, AMLODIPINE BESILATE 5MG

AMOXIL

 • GlaxoSmithKline α.ε.β.ε
  Διασπειρόμενο δισκίο, Καψάκιο, Κόνις για πόσιμο εναιώρημα
  Amoxycillin trihydrate 1g, Amoxycillin trihydrate 250mg/5ml, 500mg/5ml, Amoxycillin trihydrate 500mg
 • GlaxoSmithKline α.ε.β.ε
  Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
  Amoxycillin sodium

ANABOLINE DEPOT

 • Adelco
  Ενέσιμο
  Nandrolone Decanoate 50 mgr / 1 ml

ANAFRANIL

 • NOVARTIS
  INJ. SOL
  CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 25MG/2ML
 • NOVARTIS
  C. TAB, S. R. F. C. TAB
  CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 10MG, CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 25MG, CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 75MG

ANAPEN

 • ALLERTEC
  ΕΝΕΣΙΜΟ (προγεμισμένη σύριγγα)
  Epinephrine 300 mcg/0,3 ml
 • ALLERTEC
  ΕΝΕΣΙΜΟ (προγεμισμένη σύριγγα)
  Epinephrine 150 mcg/0,3 ml

Anaprox

 • Μινέρβα Φαρμακευτική Α.Ε.
  Επικαλλυμένο Δισκίο
  Naproxen Sodium 550mg / tab

Anarthril

 • Μινέρβα Φαρμακευτική Α.Ε.
  Κόνις για πόσιμο διάλυμα
  Glucosamine sulfate 1.50g / sachet

Androcur

 • BAYER ΕΛΛΑΣ
  tab
  Cyproterone acetate 10mg
 • BAYER ΕΛΛΑΣ
  oily injection
  Cyproterone acetate 300mg
 • BAYER ΕΛΛΑΣ
  tab
  Cyproterone acetate 50mg

ANEXATE

 • Roche (Hellas) A.E
  Ενέσιμο διάλυμα
  Flumazenil 0.5mg

Angeliq

 • BAYER ΕΛΛΑΣ
  f.c.tab
  Estradiol + Drospirenone (1+2)mg

ANPECTIDINE

Antibacin

 • ELPEN
  Powder and solvent for injection for solution
  Ceftriaxone Sodium 100mg/vial (IV), Ceftriaxone Sodium 2000mg/ vial (IV.INF), Ceftriaxone Sodium 1000mg/vial (IM)

Antibacter Forte

 • BAYER ΕΛΛΑΣ
  διάλυμα εξωτερικής χρήσης
  Triclocarban 1% W/V

ANTICHOL

 • Help ABEE
  Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
  Simvastatin 20mg/tab, Simvastatin 40mg/tab

ANTILERG-F

 • DEMO A.B.E.E.
  Οφθαλμικές και ωτικές σταγόνες, διάλυμα
  Dexamethasone Phosphate + Neomycin Base (0.1+0.35)%

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.