01.02.2016 – Ανατιμολόγηση Ιανουάριος 2016 – Ηλεκτρονική Υποβολή ΦΕΕ

01-02-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση (Ιανουάριος 2016) Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας

Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας και Στοιχείων Φαρμακευτικών Προϊόντων προς Ανατιμολόγηση”