01-02-2019 – Τιμολόγηση νέων_4ο τρίμηνο 2018 (Αιτήματα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

01-02-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων_4ο τρίμηνο 2018 (Αιτήματα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)”

Δείτε τον κατάλογο των νέων ΣΥΦΑ 4ου excel (32,5 KB)

Δείτε τον κατάλογο των νέων ΣΥΦΑ 4ου pdf (328 KB)

Δείτε τον κατάλογο των νέων MHΣΥΦΑ 4ου excel (13,2 KB)

Δείτε τον κατάλογο των νέων MHΣΥΦΑ 4ου pdf (277 KB)

Πρόγραμμα Διαβούλευσης (13,9 ΚΒ)