01.03.2018 – Έκδοση σημειωμάτων clawback – rebate για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ 2017

01.03.2018 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υγείας, κ. Θ. Κομματά με θέμα:

«Έκδοση σημειωμάτων clawback – rebate για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ 2017»

Αρχείο pdf (186 KB)