01-04-2020 – Εγκύκλιος για την καταβολή των εισφορών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ.: 4243 01.04.2020 Εγκύκλιος υπ’ απ. 2 για την καταβολή των εισφορών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία