01.07.2020 – Διαβούλευση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

01-07-2020 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Διαβούλευση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε την ανακοίνωση (177 ΚΒ)

Δείτε τη θετική λίστα (739 ΚΒ)

Δείτε τη λίστα Ν. 3816 (168 ΚΒ)