01.09.2015 – Ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρα μας

01-09-2015 – Επιστολή κ. Διονυσίου Φιλιώτη, Προέδρου του EPhForT προς τον κ. Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και όλους τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρα μας

Αρχείο pdf (169KB)