01-09-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ – Λειτουργία της Γενικής Γραμματείας/Πρωτοκόλλου ΕΟΦ

01-09-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας/ Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων”