01-12-2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας: Συστάσεις εμβολιασμού κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Οδηγίες Υπουργείου Υγείας 01.12.2020 Οδηγίες εμβολιασμού έναντι του ιού SARS-CoV-2