01/06/2017 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017-Τελικές Προτεινόμενες τιμές (01-06-2017)

01-06-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017-Τελικές Προτεινόμενες τιμές (01-06-2017)”

Κατεβάστε το αρχείο – pdf (2,56 MB)

Κατεβάστε το αρχείο – excel (3,82 MB)