02-02-2018 – Τιμολόγηση Νέων Φαρμάκων 02-02-2018 (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου)

02-02-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση Νέων_3ο Τρίμηνο 2017_Τελικές Προτεινόμενες (Αιτήματα Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου)”

Δείτε τον κατάλογο σε excel (40,6 KB)

Δείτε τον κατάλογο σε pdf (475 KB)