02.03.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

02-03-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/8533 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (599 KB)