02.04.2014 – Σχετικά με τον προσδιορισμό της υπέρβασης του claw back και τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς φαρμακευτικών εταιρειών για τον καταμερισμό του ποσού υπέρβασης

02-04-2014 – Επιστολή ΕΟΠΥΥ προς ΣΦΕΕ με θέμα:
“Σχετικά με τον προσδιορισμό της υπέρβασης του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης (claw back) και τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς φαρμακευτικών εταιρειών για τον καταμερισμό του ποσού υπέρβασης”

Αρχείο pdf (930KB)