02-04-2019 – Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018

02-04-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018”

Δείτε την ανακοίνωση (266 KB)