02-04-2021 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Τμήματα του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του ΕΟΦ

02-04-2021 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.13377 με θέμα:

“Τροποποίηση (2η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.79295/22.12.2020 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Τμήματα του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)»”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση pdf (628 KB)