02.05.2019 – Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων φαρμακευτικών προϊόντων προς ανατιμολόγηση

02-05-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους κ.κ. Ιωάννη Μαλέμη, Πρόεδρο του ΕΟΦ και Ηλία Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, με θέμα:

«Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων φαρμακευτικών προϊόντων προς ανατιμολόγηση»

Αρχείο pdf (121 KB)