02.07.2013 – Διαβίβαση δεδομένων Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων

02-07-2013 – Επιστολή του Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρου του ΕΟΦ προς τον Καθ. Δ. Μπούρο, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων με θέμα:
“Διαβίβαση δεδομένων Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων”

Αρχείο pdf (74KB)