02.07.2021 – Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 (ν. 4512/2018)

02-07-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) 40695 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (623 KB)

Δείτε τη θετική λίστα (2.01 MB)

Δείτε τη λίστα Ν. 3816 (468 KB)