02-08-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις-συνέδρια

02-08-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Επιστημονικές εκδηλώσεις – συνέδρια”