02.08.2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ προς ΕΚΑΠΥ

02-08-2019 – Κοινή επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ προς τον κ. Π. Ψωμιάδη, Πρόεδρο ΕΚΑΠΥ, με θέμα:

“Διακήρυξη Ε.Κ.Α.Π.Υ. 3/2019”

Αρχείο PDF (717KB)