02-10-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Νοέμβριος 2017

02-10-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση (Νοέμβριος 2017) – Ενσωμάτωση των Νέων (δελτίο 28-09-2017)”