02-10-2009 – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης («παρηγορητική χρήση»)

ΦΕΚ Αρ.Φύλλου: 2157/B/2.10.2009

Αρχείο pdf