02/06/2008 – Διευκρινίσεις για την Πληροφόρηση και τη Διαφήμιση Φαρμάκων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 38280

Εγκύκλιος με Διευκρινίσεις για την πληροφόρηση και τη διαφήμιση φαρμάκων

Αρχείο pdf (3,1MB)