02/12/1991 – Τροποποίηση Εγκυκλίου για τις Ταινίες Γνησιότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΟΦ A6/11825

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: A6/11825
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2186