03.01.2012 – Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έγκριση των φαρμάκων

03-01-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έγκριση των φαρμάκων

Αρχείο pdf (294KB)