03.01.2013 – Σχετικά με τα σοβαρά λάθη που συνεχίζουν να εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών

03-01-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Μάριο Σαλμά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

Σχετικά με τα σοβαρά λάθη που συνεχίζουν να εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών. Στην επιστολή παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα σε συγκριμένες κατηγορίες λαθών

Αρχείο pdf (104KB)