03.02.2021 – Μέθοδος υπολογισμού και εφαρμογής του Clawback για το έτος 2020

03/02/2021 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“«Μέθοδος υπολογισμού και εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το έτος 2020»”

Δείτε την εγκύκλιο (189 KB)