03-03-2021 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων Γενόσημα_Ιανουάριος 2021

03-03-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων Γενόσημα_Ιανουάριος 2021”

Νέα γενόσημα Ιανουαρίου pdf (1 KB)

Νέα γενόσημα Ιανουαρίου excel (13,8 KB)