03-04-2013 – Φάκελοι αρχικών κλινικών μελετών

Ανακοίνωση ΕΟΦ σχετικά με τον τρόπο υποβολής των φακέλων αρχικών κλινικών μελετών στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας του ΕΟΦ

Περισσότερα