03-04-2019 – Καθορισμός ΦΠΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα

02-04-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Καθορισμός ΦΠΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα”