03-07-2012 – Διεξαγωγή Κλινικών Μελετών σε Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Αριθμ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής: οικ. 13659

Αρχείο pdf