03.07.2019 – Απόφαση Υπουργείου Υγείας για αναθεώρηση καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018

03-07-2019 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν.4512/2018”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση

Δείτε τον κατάλογο προϊόντω κοιν. ασφάλισης

Δείτε τον κατάλογο του Ν. 3816