03-07-2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Τουρισμού για τη διεξαγωγή συνεδρίων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Α. Π. : 10249 03.07.2020 Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων