03-08-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ – Επιστημονικές Εκδηλώσεις

03-08-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Επαναφορά του χρόνου υποβολής αιτημάτων επιστημονικών εκδηλώσεων σύμφωνα με την Εγκύκλιο”