03.08.2020 – Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ:Δ1 / ΓΠ οικ. 49524 03.08.2020 Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 Εγκυκλίου – Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο