03.09.2018 – Διευκρινίσεις επί της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

03.09.2018 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, κ. Ηλία Γιαννόγλου με θέμα:

“Διευκρινίσεις επί της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων”

Αρχείο pdf (62 ΚΒ)