03.11.2011 – Λογιστικός χειρισμός τέλους εισόδου

28-11-2011 – Απαντητική επιστολή της κας Ελένης Βρέντζου, Προέδρου του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης, προς ΣΦΕΕ με θέμα:

«Λογιστικός χειρισμός τέλους εισόδου»

Αρχείο pdf (72KB)

03-11-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Επιτροπή Τυποποίησης Λογιστικής & Ελέγχων σχετική με το Λογιστικό Χειρισμό του «Τέλους Εισόδου»

Αρχείο pdf (143KB)

Επισυνάπτεται το Ψηφισθέν νομοσχέδιο «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

Αρχείο pdf (304KB)