03.11.2016 – Διαδικασία Ένταξης νέων φαρμάκων στο Θετικό Κατάλογο

03-11-2016 – Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, Καθηγητή κ. Δημητρίου Κούβελα, προς τον ΣΦΕΕ με θέμα:

«Διαδικασία Ένταξης νέων φαρμάκων στο Θετικό Κατάλογο»

Αρχείο pdf (204 KB)