03-11-2019 – Ανατιμολόγηση 2020: Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας

03-11-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση 2020 : Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας Διαδικτυακή Εφαρμογή”

Λίστα ανατιμολόγησης (596KB)