03.12.2012 – Θέματα αρνητικής λίστας

03-12-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Καθ. Ε. Παπαδημητρίου, Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, σχετικά με τα θέματα αρνητικής λίστας

Αρχείο pdf (83KB)