03-12-2019 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων_Δεκέμβριος 2019 (Δημόσια διαβούλευση)

03-12-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων_Δεκέμβριος 2019 (Δημόσια διαβούλευση)”

Ανατιμολόγηση προς διαβούλευση – pdf (3,09 MB)

Ανατιμολόγηση προς διαβούλευση – excel (3,65 MB)

Πρόγραμμα προς διαβούλευση (28,4 KB)

Δελτίο Τιμών ΜΗΣΥΦΑ (72 KB)